کنکور کارشناسی ارشد مدیریت.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

رشته/کد: مجموعه مدیریت اجرایی (تافل ویژه MBA)


سراسری، 1394، کارشناسی ارشد، داخل


2850 تومان

خرید مشاهده

285 سوال

رشته/کد: مجموعه مدیریت اجرایی (اجرایی - شهری - MBA) کد 1148


سراسری، 1392، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


1850 تومان

خرید مشاهده

185 سوال

رشته/کد: مدیریت- 1142


سراسری، 1391، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


3200 تومان

خرید مشاهده

320 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان