کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

رشته/کد: مهندسی کامپیوتر - 1277


سراسری، 1392، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


1210 تومان

خرید مشاهده

121 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان