کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

رشته/کد: مهندسی فناوری اطلاعات - 1276


سراسری، 1394، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


1050 تومان

خرید مشاهده

105 سوال

رشته/کد: مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات - 1276


سراسری، 1392، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


1050 تومان

خرید مشاهده

105 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان