کنکور کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی.

برای شرکت در آزمون، آن را خریداری نمایید...

(قبل از خرید آزمون، برای آشنایی بیشتر می توانید آن را مشاهده نمایید)

رشته/کد: هنرهای تصویری و طراحی (ارتباط تصویری- تصویر متحرک (انیمیشن) - تصویر سازی - عکاسی - نقاشی - مرمت اشیا ء فرنگی و تاریخی ) 1358


سراسری، 1394، کارشناسی ارشد ناپیوسته، داخل


1000 تومان

خرید مشاهده

100 سوال

سبد خریدجمع کل: 0 تومان